หัวข้อข่าว : ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” เขตตรวจราชการ 5

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 11:02 น. เข้าชม : 4)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ” เขตตรวจราชการ 5 โดยประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดี วารี เอ็กเพรส ฮิลไซด์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ