หัวข้อข่าว : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559  เวลา 12:52 น. เข้าชม : 5)

นายสมสันต์  ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ซึ่งดำเนินงานตามองค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้และเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ และเก็บรักษาพรรณไม้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ชุมชน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ