หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย โดยใช้กระบวนการลูกเสือ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:37 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วย โดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้ช่วย มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายหลักค่านิยม 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรม จำนวน 46 คน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ