หัวข้อข่าว : โรงเรียนหนองยิงหมี จัดกิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ทักษะอาชีพ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 16:05 น. เข้าชม : 4)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 ร่วมเป็นในเกียรติงานวิถีธรรม วิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่ทักษะชีวิต  เปิดโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการรู้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องตามหลักประเพณีไทย และยังนำหลัก 4H เข้ามาร่วมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต และได้รับมอบสนามเด็กเล่นจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬา (แผนกกีฬากอล์ฟ) ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ