หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เติมใจ เติมสุข สนุกกับทีมและงาน : Smart OD.for Excellency Program”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:25 น. เข้าชม : 4)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เติมใจ เติมสุข สนุกกับทีมและงาน : Smart OD.for Excellency Program” เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มีความตระหนักในคุณค่าของกันละกัน มีความเข้าใจอันดีในการทำงานร่วมกัน เข้าใจแก่นแท้ของการทำงานเป็นทีม และหลักการทำงานอย่างมีความสุข มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เดอะสมาร์ทเวลธ์ – สพสว. มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2559 ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ