หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:31 น. เข้าชม : 31)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดมาศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันในทุกกลุ่มงาน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ