หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 17:35 น. เข้าชม : 38)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดมาศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันในทุกกลุ่มงาน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ