หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 14:53 น. เข้าชม : 38)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการเปิดประชุมการพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง  เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและต่อต้านการทุจริต สามารถนำไปปรับปรุงระบบการทำงานและบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ