หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT , O – NET)

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 11:05 น. เข้าชม : 37)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT , O – NET) ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติซึ่งการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 และ ป.6 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.3 จำนวน 90 คน อบรมในวันที่ 24 กันยายน 2559

รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 จำนวน 77 คน ในวันที่ 25 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ