หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมสัมมนา “สร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสู่สถานศึกษา”

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 11:27 น. เข้าชม : 4)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา “สร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสู่สถานศึกษา” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนกลับ (Reflection) ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนำนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาสู่สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าประชุมในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 (SEAPINE HOTEL) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ