หัวข้อข่าว : สถาบันพระปกเกล้า AEC 2 ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนสุจริต จิตสาธารณะให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 15:11 น. เข้าชม : 38)

สถาบันพระปกเกล้า AEC 2 ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนสุจริต จิตสาธารณะให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 252 ทุน ประกอบด้วยชั้น ป.1 – ป.6 จากโรงเรียนสุจริต จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนละ 12 คน รวม 240 คน และจากโรงเรียนจิตอาสาจำนวน 12 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 4 คน โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 คนและโรงเรียนบ้านทับใต้ 2 คน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ