หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัย “ปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศ”

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 11:13 น. เข้าชม : 33)

นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานเปิดงานการจัดการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัย “ปฐมวัย สู่ความเป็นเลิศ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนปฐมวัยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ตามศักยภาพและเป็นเวทีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัยตามโครงการเปิดโลกปฐมวัยก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยการแข่งขันจำนวน 8 รายการ ได้แก่ การปั้นดินน้ำมัน การเล่านิทาน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ  การวาดภาพด้วยสีเทียน เกมการศึกษา รำไทย แดนเซอร์ และกีฬากลางแจ้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูผู้สอนปฐมวัยและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 จำนวน 65 โรงเรียน สังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 20 โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 96 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1, 470 คน ครูผู้สอน จำนวน 476 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 100,000 บาท

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ