หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2559  เวลา 15:06 น. เข้าชม : 4)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดมาศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานซึ่งกันและกันในทุกกลุ่มงาน เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ