หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20%

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:31 น. เข้าชม : 2)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20% เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนสุจริต ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชนของโรงเรียนสุจริต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 190 คน เข้าอบรม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ