หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2559

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:24 น. เข้าชม : 3)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัด สนองนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 ที่เน้นด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านการสร้างวินัยและจิตสำนึกให้พลเมืองด้านการคัดแยกขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ