หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 13:39 น. เข้าชม : 7)

สพป.ปข.2 ประชุมรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นำโดย นางวาทินี  ธีระตระกูล นางสาวสุรีรัตน์  ตั่งยะฤทธิ์  และนางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. โดยมี นาจสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 รองผู้อำนวยการทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการติดตามประเมินผลฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ