หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมซักซ้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:51 น. เข้าชม : 45)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชี้แจงสร้างความเข้าใจเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกุลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมรับการประเมินจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรอง ผอ.สพป.ปข.2 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน เข้าประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ