หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการพัฒนา Smart Trainer ระดับโรงเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:44 น. เข้าชม : 1)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการพัฒนา Smart Trainer ระดับโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนา สมรรถนะ 4H (Head Heart Hand Health) ให้กับนักเรียน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 คน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2 รูปแบบในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ