หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในฝัน ในสังกัด สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:51 น. เข้าชม : 2)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนในฝัน ในสังกัด สพป.ปข. 2 ครั้งที่ 1/2559  วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยานคร  ซึ่งมีเรื่องตามวาระการประชุม เช่น การจัดนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม โครงการโรงเรียนในฝัน ประจำปี 2559 ,การขับเคลื่อนโครงการสนับสุนนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝัน, กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการแลเปลี่ยนเรียนรู้/คัดเลือกนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นต้น โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบ โครงการฯ เข้าประชุม 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ