หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปี 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:33 น. เข้าชม : 4)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์ สีสง่า  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการ  จัดประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ และเพื่อให้นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน (บ-ว-ร) มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี  โดยใช้คุณธรรม  โดยให้โรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวด ซึ่งมีเกณฑ์การประกวด ระดับชั้น ป.1 – 3 จำนวน 3 โครงงาน  ระดับชั้น ป. 4-6 จำนวน 6 โครงงาน และระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 6 โครงงาน  มีโรงเรียนในสังกัดได้ส่งผลงานเข้าประกวด ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ