หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 และรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:22 น. เข้าชม : 5)

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะ เข้ารายงานผลการดำเนินการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 และรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์และคณะ โดยมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เช่น กศน.,  สช., สพป.ปข. 1, สพป.ปข. 2,สพม.10 และ อาชีวะศึกษา ได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆที่ทุกหน่วยราชการการศึกษา ได้ดำเนินการที่ผ่านมา ให้ผู้ตรวจฯ และคณะได้รับทราบถึงผลการปฎิบัติของแต่ละหน่วยงาน พร้อมซักถามข้อมูลต่างๆของทุกหน่วยงาน โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด สพป.ปข. 2 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสามพระยาชั้น 3 สพป.ปข. 2   เสร็จจากการรายงาน คณะผู้ตรวจฯ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ