หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 จัดงาน “อาเซียนเดย์” 8 สิงหาคม 2559

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 13:19 น. เข้าชม : 11)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข.2  เป็นประธานเปิดงาน “อาเซียนเดย์” 8 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนที่เป็นศูนย์และเครือข่ายอาเซียน แต่ละอำเภอได้นำสื่อการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เรื่องอาเซียนศึกษา และวัฒนธรรมประเทศอาเซียนโดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 10 ประเทศ อาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน และกิจกรรมการประกวด วาดภาพระบายสี เรียงความ และการคัดลายมือภาษาพม่า สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์การจัดสถานที่บนเวทีจากโรงเรียนบ้านดอนมะขาม การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นและโรงเรียนบ้านห้วยพลับ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนเข้าร่วมงาน จำนวน 480 คน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ