หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมซักซ้อมการติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:59 น. เข้าชม : 11)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกุลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรอง ผอ.สพป.ปข.2 ทุกท่าน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน เข้าประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ