หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  เวลา 10:17 น. เข้าชม : 43)

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2 มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557,การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ