หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเครื่องมือการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 2)

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:22 น. เข้าชม : 5)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเครื่องมือการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อรอรับการประเมินและติดตามจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2 , ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบมาตรฐานสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ