หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 09:08 น. เข้าชม : 3)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาให้กับผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สร้างความเข้าใจความหมาย ของทักษะชีวิต องค์ประกอบ ตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิตและแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหาและบูรณาการในการเรียนรู้ตลอดจนสามารถออกแบบแผนการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเพศวิถีศึกษา การป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาท้องไม่พร้อม ปัญหาการติดเกมและสื่อออนไลน์ได้ โดยมีคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน  ณ  ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ