หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมการติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามมาตรฐานฯ และกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 10:38 น. เข้าชม : 1)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.45 น. นายสุนาจ แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามมาตรฐานฯ และกลยุทธ์ จุดเน้น  สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน แต่ละบุคคลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั้งข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบหลักฐานต่างๆ ของแต่ละเรื่อง แต่ละโครงการ เพื่อเตรียมรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2,ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมติดตามฯ ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ