หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 10:27 น. เข้าชม : 2)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559  เวลา 13.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธีรชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 และนางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะทำงานโรงเรียนวังไกลกังวล ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฝ่ายประถมศึกษา มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การจัดทำคู่มือครูพระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถม – มัธยมศึกษา, การดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปี ระดับประถม – มัธยมศึกษา,นโยบายการรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นต้น โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการฝ่ายต่างๆ และครูโรงเรียนวังฯ เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ