หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2558

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 14:00 น. เข้าชม : 34)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา  2558  เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมวางแผนกำหนดปฏิทินในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ออกประเมินโรงเรียนเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รอง ผอ.ทุกท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ