หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับการตรวจติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ( Moderate Class More Knowledge) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 50%

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 09:24 น. เข้าชม : 1)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ( Moderate Class More Knowledge) สพฐ. นำโดยนางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวศราวดี โพธิ์สุข และนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2    ในการติดตามของคณะกรรมการฯ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ติดตามการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 50% โดยนายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รายงาน และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และ คณะกรรมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเวลา 13.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนละเมาะ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามการจัดทำกิจกรรม ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Moderate Class More Knowledge” โดยมีนางวนิดา ครุฑกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนละเมาะ พร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการฯ รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนละเมาะและเข้าดูกิจกรรมของนักเรียน ซักถามนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ และร่วมกันสรุปผลการตรวจเยี่ยมดูกิจกรรม และงานต่างๆทั้งหมดของโรงเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ