หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 11:14 น. เข้าชม : 2)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และ 2.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านการใช้ทักษะภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสัมฤทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร อีกทั้งเป็นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด จำนวน 650 คน และมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ได้แก่ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย  กิจกรรมคัดลายมือ และ กิจกรรมการเขียนตามคำบอก   2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมการแต่งกลอนสี่ กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรมการเขียนตามคำบอก  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ประกอบด้วย กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ กิจกรรมการคัดลายมือ กิจกรรมการเขียนตามคำบอก 4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย กิจกรรมการเขียนเรียงความ กิจกรรมการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ กิจกรรมการคัดลายมือ และกิจกรรมการเขียนตามคำบอก มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 จำนวน 650 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

                

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ