หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 09:27 น. เข้าชม : 2)

นายสมสันต์ ลือกำลัง  รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2  สพป.ปข. 2 ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในประเด็นที่ว่าท่านมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็นเหล่านี้อย่างไร เช่น นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559, การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ, ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เป็นต้น  ที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ