หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครั้งที่ 1/2559

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 07:59 น. เข้าชม : 34)

นายสุรินทร์  บัวงาม  รอง ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความสุจริต ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ “พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องก้นและปราบปรามการทุจริต” โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ