หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการ 5

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 14:18 น. เข้าชม : 34)

สพป.ปข.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานศึกษาธิการจังหวัด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค  เขตตรวจราชการ 5  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประสานการปฏิบัติงานราชการระหว่างหน่วยงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหา สนับสนุนการปฏิบัติราชการ ในรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนการศึกษาในกลุ่มจังหวัด ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 ทุกท่าน และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ