หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ส่งมอบงานสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ให้แก่อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 15:33 น. เข้าชม : 41)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ส่งมอบงานสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ให้แก่อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โดยส่งมอบบรรดากิจการทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังคนทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาและบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมี นางสาวธัชมาศ ภิพักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ