หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 12:31 น. เข้าชม : 20)

วันที่ 30  พฤษภาคม 2559 สพป.ปข.2 ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อศึกษาเรียนรู้เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง เน้นวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดด้วยปัจจัยที่มีอยู่ในพื้นที่ ลดพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้มากที่สุด รวมถึงการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่างๆ เช่น การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ไก่ดำ หมูดำ และวัวดำ เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ