หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559  เวลา 11:58 น. เข้าชม : 20)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่  29 – 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอ็มเจ มาเจสติค

อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 88 คน รอง ผอ.สพป.ปข.2 จำนวน 7 คน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ จำนวน 7 คน ศึกษานิเทศ จำนวน 14 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน รวมผู้เข้าประชุมสัมมนา 118 คน  โดยมีเนื้อหาในการประชุมสัมมนาประกอบด้วย  

               1. การดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

               2. มอบนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 

               3. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลค่า O-NET ในระดับสูง

               4. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน และการกำหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน

               5. นำเสนอมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มโรงเรียน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ