หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:30 น. เข้าชม : 33)

นายสุรินทร์  บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล “1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและการขับเคลื่อน“1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1ผลิตภัณฑ์” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2  รวม 90 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3  สพป.ปข. 2  ( 24 พฤษภาคม 2559)

                                                                                                                                        

                 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ