หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:05 น. เข้าชม : 26)

วันนี้ เวลา 09.00 น. ( 24 พฤษภาคม 2559) นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่ง สพป.ปข. 2  ได้กำหนดการประชุมสัมมนาฯ เป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2  และช่วงที่ 2 ในวันที่  28 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอ็มเจ มาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีเนื้อหาในการประชุมสัมมนาประกอบด้วย    1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ สพฐ. และระดับ เขตพื้นที่การศึกษา    

               2. มาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               3. การวิเคระห์ผล O –Net  จากการรายงานผลของ สมศ. เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

               4. การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีผลการบริหารการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ปข. 2  ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ผอ.รร. และรอง ผอ.รร.                                                                                                                                           

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ