หัวข้อข่าว : รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ประชุมกลุ่มอำนวยการ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:23 น. เข้าชม : 22)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เวลา 10.30 น. นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มอำนวยการ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และร่วมกันปรึกษาหารือในฝ่ายงาน เช่น การจัดเก็บข้อมูล ระดับ สพป. (ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล  งานอาคารสถานที่ เน้นความสะอาด การดูแลน้ำ ไฟฟ้า การจัดความเรียบร้อยการจอดรถยนต์ การดูแลอาคารแต่ละชั้นให้ดูแลไฟฟ้า การมาทำงานของแม่บ้านขอให้มาเช้ากว่านี้ เวรยามขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เคร่งครัด หน้าห้องให้แจ้งเวลาท่าน ผอ.ไม่อยู่เพื่อจะได้ตอบได้เมื่อมีผู้ถามมา เป็นต้น โดยมี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน ยาม พนักงานขับรถ และช่างไม้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาเขียว 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ