หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ประจำปี 2559

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 15:20 น. เข้าชม : 30)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.20 น. นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ประจำปี 2559 ตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีประกาศให้ สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูอาวุโส ตามระเบียบของมูลนิธิฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2559 ได้ทราบและยื่นแบบขอรับเครื่องหมายฯ สพป.ปข. 2  ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีผู้ยื่นแบบคำขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงิน จำนวน 4 ราย และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้ได้ 1 ราย คือ นางวรรณา อุ่นใจ ครู โรงเรียนบ้านปรือน้อย โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจาณา ณ ห้องประชุมเขาเขียว

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ