หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (KRS)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 14:17 น. เข้าชม : 28)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (KRS) เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (KRS) โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ