หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 13:00 น. เข้าชม : 33)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมกลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเขาเขียว สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ