หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 6 เดือน)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2559  เวลา 14:16 น. เข้าชม : 38)

นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 6 เดือน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) และเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อไป โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ