หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2559  เวลา 09:09 น. เข้าชม : 25)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับมอบหมายจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มาตรวจเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีพลเอก ศรุต นาควัชระ ข้าราชการบำนาญ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และเป็นประธานโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทฯ และ  นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนำคณะ เข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่มีงานทำแล้ว ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฝายกั้นน้ำ ทาสีโรงเรียน การทำอาหาร จิตอาสาร่วมกับชุมชน การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายเพื่อสนองพระบรมราโชวาทเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” และส่งเสริมอุดมการณ์เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

         ผู้ช่วยเลขาฯ ได้พบ ปะ พูดคุย กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ซักถามในเรื่องต่างๆ และได้มอบเงินสนับสุนนในกิจกรรมค่ายฯ ผู้ที่มาเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พึ่งจบการศึกษาและสอบเข้าเรียนในคณะต่าง ๆ ของทุกมหาวิทยาลัย นักศึกษาในคณะต่างๆจากทุกมหาวิทยาลัย และยังมีนักเรียนนายร้อย จปร.ชั้นปีที่ 2  นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1  ที่กำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่มีงานทำแล้วที่ได้ผ่านการเข้าค่ายดังกล่าวก็มาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ เพื่อนๆ และทุกคนก็ได้มารู้จักกันทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตอาสา เพื่อนรักเพื่อน พี่รักน้องน้องรักพี่ และที่สำคัญได้รู้จักทดแทนบุญคุณของแผ่นดินและในการได้ทำความดีในหลายๆรูปแบบ โดยใช้เวลาในการเข้าตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เมษายน 2559 รวมเวลา 7 วัน ณ โรงเรียน ตชด.ย่านซื่อ และโรงเรียนบ้านรวมไทย 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ