หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559  เวลา 15:08 น. เข้าชม : 22)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559  วันที่  1 เมษายน 2559  ณ  ห้องประชุมสามพระยา  ชั้น 3 สพป.ปข. 2  มีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 5 ประเด็น, ข้อมูลวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย, ข้อมูลการส่งรายงานการประชุมครูของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2,ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ