หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 อบรมเรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 11:49 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการอบรมเรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้สอนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและนำนโยบายไปขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในสถานศึกษา ได้เข้าใจการรายงานผลข้อมูลงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบNISPA) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายภารกิจนี้ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้สอน เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ