หัวข้อข่าว : คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ สพป.ปข.2

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:21 น. เข้าชม : 43)

สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สพป.ปข. 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด  โดยมีนายทวีป  คงศิริ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวจันทร์ คำผา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายศักดิ์ชัย  ปัญญาหาญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ