หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เข้าประชุมคัดเลือกนักศึกษารับทุนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 12:06 น. เข้าชม : 45)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559  เวลา 13.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เข้าประชุมการคัดเลือกนักศึกษารับทุนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาโครงการครูคืนถิ่น โดยพิจารณานักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตที่มีภูมิลำเนาในเขตใกล้เคียง/เป็นศิษย์เก่า/มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เข้ารับทุนการศึกษาขณะเรียนปี 4 – 5  และอาจได้รับการจ้างต่อหลังจบการศึกษาและบรรจุรับราชการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา ทองนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ได้ฝึกสอนอยู่ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปข. 2, สพป.เพชรบุรี เขต 1,2 และสพม.10 ซึ่งเมื่อจบการฝึกสอนแล้วทางโรงเรียนเสนอชื่อให้กองทุนได้พิจารณาจ้างสอนในโรงเรียนกองทุนโดยใช้เงินของกองทุนการศึกษา มี ผอ.สพป.ปข. 2 ,ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ