หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ปี 2559

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559  เวลา 09:12 น. เข้าชม : 67)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมกับค่ายธนะรัชต์  โดยนางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้นำคณะทหารจากค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปตัดผมให้นักเรียนชายในระดับก่อนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เป็นกิจกรรมสนับสนุนในงานโครงการตามพระราชดำริฯ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 ในโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนอานันท์ โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง และโรงเรียนวไลย  กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับอาเซียน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ